KZU UN VAKARTRPU SALONS "BELLE"

 

Rga, Avotu iela 17

Darba laiks:
Pirmdiena brvdiena ( vai pc pieraksta)
Otrdiena 11 - 18
Trediena 11 - 18
Ceturdiena 11 - 18
Piektdiena 11 - 18
Sestdiena 11 - 16 (pc pieraksta)
Svtdiena brvdiena

Sestdiens strdjam no 11 ldz 16 (cenamies pieemt visus rindas krtb) , ka ar pc pieraksta ar prioritti. Ja Js vlaties rezervt konkrto laiku un negaidt rind, ldzu pieteikties uz pielaikoanu pa tel.: (+371)67821283.
Ja Js vlaties atnkt pirmdiens vai darbadiens pc 18.00, ldzu iepriek vienoties par pielaikoanas iespjm pa tlruni vai caur msu profilu Facebook. https://www.facebook.com/bellekazusalons/

 

 
Avotu iel 17     SIA "Belle M", Reg. Nr. 40103569586