KOLEKCIJA

   
Le Rina - elitru kzu kleitu, vakara un brnu trpu preu zme. studija rada tdus modeus, kuri atbilst kzu modes visjaunkajm tendencm. Le Rina kolekcijas prsteidz ar daudzveidbu, izkopto gaumi, nevainojamiem piegriezumiem un stilgu autordizainu.

Veiksmg darba pieredze daudzu gadu laik auj oti preczi uztvert tirgus vajadzbas un katras lgavas prasbas.

Trpus rao mazs partijs, kolekcijas neprtraukti tiek atjaunotas, bet meistaru roku darbs ar augstu izpildjuma kvalitti katru kleitu dara uniklu.